Aanmelden

Wanneer u uw kind aan wilt melden op onze school, dan doet u dat bij de schoolleider.

Het is belangrijk om te weten dan De Notenboom gaat afbouwen en op termijn zal de school zijn deuren sluiten. Dit betekent dat wij geen kinderen aannemen die geboren zijn na 1 mei 2014.

U wordt uitgenodigd voor een gesprek. De schoolleider vertelt u van alles over de school en u kunt de vragen stellen die u wilt stellen. Ook krijgt u een rondleiding door de school. Wanneer uw kind eenmaal op school zit, zal u binnen een week uitgenodigd worden door onze Intern Begeleider. Zij voert dan een intakegesprek met u.      

Wanneer kinderen vanaf een andere school komen, hebben wij voor aanname altijd eerst contact met de andere school. Ook nu zal er een gesprek met de schoolleider en, bij aanname, een gesprek met de intern begeleider plaatsvinden.(zie bijlage voorgenomen aanmelding-, toelating- en plaatsingsbeleid)