Hart voor ouders

We hebben hart voor onze ouders en betrekken ze graag bij onze school. Voor verschillende activiteiten zullen we dan ook om hulp vragen. Ouders zijn dan als hulpouder aanwezig bij bijvoorbeeld sportdag of schoolreisje.

Echter, ouderbetrokkenheid gaat verder dan dat. We streven ernaar samen met de ouders het onderwijs aan de kinderen in te richten. Wij vragen ouders ons inzicht te geven in het kind en zullen de leerresultaten regelmatig met hen bespreken.

Het is heel belangrijk dat ouders en leerkrachten samen kijken naar het belang van het kind.

Om elkaar te begrijpen is praten belangrijk. Leerkrachten die met kinderen praten, het overleg tussen leerkrachten onderling, maar vooral ook ouders en leerkrachten die praten over en met de kinderen. Ouders en leerkrachten kunnen alleen samen een compleet beeld scheppen van een kind. We maken dan ook veel tijd voor gesprekken over de ontwikkeling van de kinderen of over andere zaken. De leerkrachten zijn ’s ochtends en ’s middags altijd aanspreekbaar voor mededelingen. Als er bijzonderheden over uw kind te melden zijn, dan neemt de leerkracht uiteraard contact met u op.

We zijn blij met ouderbetrokkenheid, ook als het om activiteiten binnen en buiten de school gaat. Ouders die graag willen helpen kunnen zich aanmelden bij de ouderraad of deelnemen aan de medezeggenschapsraad. Op die manier dragen ouders bij aan een positieve ontwikkeling van hun kind en ook aan die van de school.