Medezeggenschapsraad

De Notenboom heeft een Medezeggenschapsraad (MR) waar personeel en ouders samen adviseren en meedenken over het beleid van de school.

De MR probeert de belangen van het personeel en de ouders de vertegenwoordigen. Ouders en personeel worden dan ook gestimuleerd om zaken die zij van belang achten te bespreken met de MR leden. De MR werkt waar nodig samen met de oudercommissie. Via de nieuwsbrieven probeert de MR de communicatie met de ouders te verbeteren zodat de raad daadwerkelijk kan bijdragen aan een goed functionerende school.

Zaken die aan de orde komen tijdens de MR vergaderingen zijn bijvoorbeeld personeelsbeleid, naschoolse opvang, communicatie, schoolplan, schoolgids, begrotingen en PR. De MR heeft 4 leden (twee personeelsleden en twee ouders) die 5-6 keer per jaar bijeenkomen.

De MR leden hebben ook een verantwoordelijkheid t.a.v. de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) van de Katholieke Scholenstichting Utrecht (KSU). Leden van De Notenboom MR zijn niet rechtstreeks vertegenwoordigd in de GMR maar waar nodig wordt hun inbreng gevraagd.

Leden van de MR:

 

  • Amina Tarsi (ouder van Mira en Jari)
  • Dennis Jagtenberg ouder (van Isas)
  • Vacature (leerkracht)

 

Voor vragen of opmerkingen aan de MR kunt u ons altijd mailen:

mr.notenboom@ksu-utrecht.nl

& Ouderraad

De ouderraad van de school bestaat uit een groep enthousiaste ouders, nu alleen moeders. Zij vergaderen ongeveer 6 x per jaar en denken dan mee over de invulling van de verschillende schoolfeesten en andere activiteiten. Daarnaast zorgen zij voor de thematische aankleding van de school en verzorgen ze verschillende hand- en spandiensten, zoals het doen van boodschappen.

Leden van De OR:

 

  • Hellen (Moeder Sem en Fay)
  • Wilma (Moeder Levi)
  • Joanny (Moeder Danithio, Alessio en Keayano)