Een hart voor de partners waarmee wij samenwerken

Onze partners hebben net als wij hart voor onze kinderen en ouders. Zij helpen ons om talenten te ontwikkelen, bijvoorbeeld op het gebied van lezen of cultuur. Zo zetten we ons samen in om kinderen op allerlei gebieden te laten uitblinken.

Spelenderwijs, Pluto: Een inpandige voorschool, peuterspeelzaal waarmee wij verschillende thema's gezamenlijk oppakken 

KOPA: Zet zich in voor creativiteit in het onderwijs en in de samenleving

Kind en motoriek: Werkt spelenderwijs aan de motoriek van de kinderen. Om zo weer plezier te ervaren tijdens het bewegen.

Stichting Move: Studenten en kinderen in aandachtswijken worden aan elkaar verbonden. Zij krijgen het eigenaarschap en de verantwoordelijkheid over het bedenken en uitvoeren van een kortlopend project. Samen zorgen zij voor actie in de wijk

Bibliotheek: Onze samenwerking richt zich op het bevorderen van de leesontwikkeling van kinderen.

Ludens: Buitenschoolse opvang. Onze kinderen gaan naar Dino, vlak achter onze school gelegen.

GGD: Samenwerken aan gezond gedrag

Voorruit: Samen met de sociaal makelaar zetten we ons in voor een Vreedzame Wijk

Kind en Motoriek: Er is gelegenheid voor kinderen met een motorisch ontwikkelingsprobleem om 1x in de week bij de caesartherapeut op school te oefenen.