Een school met een hart

Kinderen hebben allen een eigen identiteit. Vanuit onze oprechte interesse in de kinderen bieden we ze ruimte. Ruimte voor hun eigenheid, voor een eigen inbreng. We investeren in de relatie met de kinderen door hen respect te tonen, maar ook door grenzen te stellen. We vinden het belangrijk dat alle kinderen zich veilig voelen en tot goed leren komen. Dat doen we door de leerstof af te stemmen op de onderwijsbehoefte van het kind.

We vinden het belangrijk dat onze leerlingen leren omgaan met verschillen en hebben oog voor ieders talenten en kwaliteiten. Op de Notenboom kunnen kinderen zichzelf zijn, met als resultaat dat ze met veel plezier naar school komen. We hebben een school die kinderen rust en structuur biedt. Een school waar kinderen leren zelfstandig te zijn en waar ze leren met andere kinderen samen te werken van groot tot klein.