Hart voor onderwijs 

Wij zijn een veelkleurige buurtschool met ongeveer 50 leerlingen. Onze kinderen komen hoofdzakelijk uit de wijken Abstede, Sterrenwijk en Oudwijk. Dit schooljaar hebben we 4 groepen; groep 1/2, groep 3/4, groep 5/6 en groep 7/8.

Wij willen kinderen onderwijs bieden dat uitgaat van hun eigen leerbehoeften. De leerstof wordt zo aangeboden dat het aansluit bij het niveau, de belevingswereld en het leergedrag van het kind. Wij zorgen voor een krachtige leeromgeving die taalrijk, uitdagend en ondersteunend is. Op deze manier willen wij de hoogst haalbare resultaten verwezenlijken, waarbij we de kerndoelen niet uit het oog verliezen. We willen hoge doelen stellen, passend bij de school die wij zijn.

We vinden het belangrijk dat onze leerlingen leren omgaan met verschillen en hebben oog voor ieders talenten en kwaliteiten. De kinderen leren verschillen te respecteren en conflicten zelfstandig uit te praten en op te lossen. Een goede sfeer en leeromgeving zorgen ervoor dat kinderen zich optimaal kunnen ontplooien.