Hart voor kinderen

Onze leerlingen maken optimaal gebruik van de mogelijkheden die de Notenboom hen biedt.  Zowel  cognitief gezien als op het gebied van sociale vaardigheden.  We leren kinderen hoe ze moeten samenwerken en sociaal vaardig en betrokken te zijn. Door het stimuleren van een positief zelfbeeld heeft het kind plezier in leren.

Kinderen  van onze school leren verantwoordelijk te zijn en verantwoordelijkheid te nemen. Ze kunnen hun eigen keuzes maken en oplossingsgericht handelen. Dit zorgt er voor dat zij de voor hen hoogst haalbare doelen hebben kunnen verwezenlijken en dat zij er klaar voor zijn naar het Voortgezet onderwijs te gaan.

Wij zijn een Vreedzame School  en willen dat iedereen zich verantwoordelijk voelt voor een leuke sfeer op school. Van kinderen tot ouders en leerkrachten. De kinderen leren verschillen te respecteren en conflicten zelfstandig uit te praten en op te lossen. Een goede sfeer en leeromgeving zorgen ervoor dat kinderen zich optimaal kunnen ontplooien.